Persbericht Natruna.eu inzake recent vandalisme van Joodse voorwerpen in Antwerpen

We zijn geschokt over de incidenten van de afgelopen week. Een vluchteling die Mezoezes van deurposten rukt om ze vervolgens te vernielen. Mezoezes zijn rolletjes perkament waar teksten uit de Torah met de hand op staan geschreven. Deze rolletjes zijn van grote religieuze waarde zijn in het Jodendom. Het moet worden benadrukt dat wij als Joodse Antwerpenaren helemaal geen problemen hebben met onze stadsgenoten, ongeacht tot welke religie ze behoren (of juist niet behoren). Deze actie mag geen aanleiding vormen voor vijandigheden tussen verschillende geloofsgemeenschappen in onze prachtige stad die bekend staat om haar diversiteit en tolerantie. 

Het lijkt waarschijnlijk dat de acties van de persoon in kwestie te maken zouden hebben met de huidige politieke situatie in de staat 'Israël'. Dit zou ook blijken uit een aantal van de uitspraken die de man deed op zijn vernielingstochten. We willen graag duidelijk maken dat wij naast Joodse Antwerpenaren ook fiere en loyale Belgen zijn. Wij hebben geen dubbele loyaliteit aan de staat 'Israël' en men kan het Jodendom zeker niet gelijkstellen aan het Zionisme. Het Jodendom is een religie van meer dan 3000 jaar oud die draait om het naleven van de 613 ge- en verboden zoals beschreven in de Torah. Joden zijn geen nationale groepering. Het Zionisme is een in de 19e eeuw opgerichte ideologie die al van begin af aan heeft geprobeerd om het Jodendom te veranderen in een vorm van nationalisme. De aanhangers van deze ideologie proberen ook al ruim 100 jaar het karakter van religieuze Joden fundamenteel te veranderen. 

Deze pogingen stuiten in religieus-Joodse kringen op veel verzet, ook in ons land. Zo was er in 2013 nog een groot protest van religieuze Joden in Brussel tegen de dienstplicht in de Zionistische staat. Het leger van deze staat is namelijk destructief voor de traditioneel-Joodse filosofie van onze jeugd. Wie zich verder verdiept in de zaak ziet dus dat Jodendom en Zionisme niet alleen twee verschillende zaken zijn, maar dat ze ook nog eens vaak recht tegenover elkaar staan. 

Voor diegenen die graag meer willen weten over dit onderwerp: wij raden u aan om onze website te bezoeken. www.natruna.eu en voor onze Amerikaanse zusterorganisatie www.truetorahjews.org

NO NEWS FOUND