Rabbi Yaakov Shapiro: Is Jeruzalem de hoofdstad van het Joodse volk?

In zijn radiofragment brengt Rabbi Yaakov Shapiro overtuigende argumenten met betrekking tot het onderwerp “Is Jeruzalem de hoofdstad van het Joodse volk?"

Hier volgen een aantal citaten, voor diegenen onder ons die het hebben gemist. U kunt de veelvuldige radiofragmenten van Rabbi Shapiro volgen.

De huidige Amerikaanse regering zegt regelmatig dat ze vindt dat de Amerikaanse ambassade in "Israël" naar Jeruzalem moet verhuizen. Netanyahu heeft, net als Ariel Sharon, altijd beweerd dat Jeruzalem de officiële hoofdstad van het Joodse volk is.

De Joodse natie heeft geen hoofdstad, een hoofdstad is een politiek concept. Wij zijn geen land, wij zijn een volk, een natie gebaseerd op het Jodendom van de Thora.  Ja, Jeruzalem is een heilige plaats, maar dat maakt ze nog niet tot onze hoofdstad. Beweren dat het Jodendom geen religie, maar een nationaliteit/ras is, is een zionistisch concept.

Zionisten zeggen dat de Joden een volk werden toen ze Israël binnengingen. Dat is niet waar - het gebeurde op de berg Sinai, lang voordat we het land Israël binnengingen. Stap 1 voor het zionisme was het Joodse volk nationaliseren. Stap 2 voor het zionisme was dat het Joodse volk Israël als zijn land zou beschouwen.

De moderne staat "Israël" werd opgericht door mensen die in het Midden-Oosten een land wilden creëren. Ze zeggen dat dit land het land van alle Joden wereldwijd is. Hoe? Door te beweren dat ze elke Jood vertegenwoordigen, maar die bewering is volstrekt ongegrond. Het Joodse volk had niets te maken met de oprichting van deze staat. Dat was het werk van de zionisten. De meeste religieuze Joden wilden bij de oprichting van de staat niet dat Israël hen zou vertegenwoordigen. Op dat moment waren de zionisten trouwens zelf van mening dat "Israël" niet het wereldwijde Jodendom vertegenwoordigde aangezien dat gevaarlijk zou zijn voor alle Joden wereldwijd. Dat maakt hen dubbel loyaal. Ze kunnen nooit volledig loyaal zijn aan hun thuisland als ze ook loyaal zijn aan "Israël". Ze kwamen hier later natuurlijk op terug.

Zoals gezegd is het zionisme niet alleen een land, maar ook een ideologie die beweert dat het Jodendom een nationaliteit is en dat "Israël" hun natie-staat is. Volgens de zionisten is iedereen die het hier niet mee eens is een verrader. Netanyahu beweerde bij de VN dat hij alle Joden vertegenwoordigde. Hij ging naar Parijs en Denemarken om de Joodse gemeenschap daar te vertellen dat Israël hun thuis was. Joden in Parijs en Denemarken beschuldigden hem ervan antisemitistische gevoelens in hun landen aan te wakkeren en hun gemeenschappen in gevaar te brengen.

Oproepen beantwoorden:

Julie: U klinkt alsof u tegen Israël bent; bent u radicaal links? Dat zijn allemaal antisemieten. De democratische partij haat Joden en Israël. Wij stemden voor Donald Trump omdat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. U bent een Jood die zichzelf haat.

Rabbi Shapiro: Bedankt Julie. Ik ben een republikein. Dat is wat de zionisten doen. Ze intimideren mensen en maken mensen zwart die het niet eens zijn met de zionistische manier van denken. Herzl is diegene die het zionisme van de grond kreeg. Hij wist dat je een vlag nodig had om steun te krijgen voor je beweging. De Hasbara Israel Project’s 2009 Global Language Dictionary van Frank Luntz (een republikein) legt op pagina 100 uit waarom zionisten nooit een discussie winnen. Waarom delven schoolkinderen die Israël proberen te verdedigen, altijd het onderspit: "... de pro-Israëlische toon is vaak luid en emotioneel terwijl het volk waarover ze debatteren kalm en beheerst is."

Volgende beller, Boris: Ik begrijp wat u probeert te zeggen, over de staat "Israël", maar wegen de voordelen voor het Joodse volk niet op tegen de nadelen?

  Bedankt Boris. De universiteit van Tel Aviv houdt de ontwikkeling van het antisemitisme bij. Zij heeft vastgesteld dat wanneer "Israël" ten oorlog trekt, er altijd een schadelijk effect is op alle Joden wereldwijd. Joden worden over de hele wereld aangevallen of gedood. Ze moeten stoppen met "Israël" de Joodse staat te noemen, om de Joden niet in gevaar te brengen. Maar dat zullen ze niet doen, want het geeft hun beweging meer legitimiteit. Rav Shachk zegt dat het verboden is om te zeggen dat Israël het Joodse volk vertegenwoordigt omdat dit de Joden in gevaar brengt. Zionisten geven niet om de veiligheid van het Joodse volk, alleen om het bevorderen van hun eigen politieke agenda. Vandaar de grote opwinding over de verhuizing van de ambassade - de sage over Jeruzalem als hoofdstad. 

NO NEWS FOUND