Onze missie

Het relatief nieuwe concept van het zionisme ontstond ongeveer honderd jaar geleden en sindsdien heeft het Thoragetrouwe Jodendom zich standvastig tegen de zionistische ideologie verzet. Die strijd is geworteld in twee overtuigingen:

  1. Door voor een politiek en militair einde van de Joodse ballingschap te pleiten, ontkent het zionisme de essentie van ons diasporabestaan. Wij zijn in ballingschap bij Goddelijk besluit en kunnen uitsluitend via de Goddelijke verlossing uit deze ballingschap geraken. Alle menselijke inspanningen om een metafysische werkelijkheid te veranderen zijn gedoemd te eindigen in mislukking en bloedvergieten. Die leer wordt duidelijk gestaafd door de geschiedenis.
  2. Het zionisme ontkent niet alleen ons fundamentele geloof in de hemelse verlossing, maar heeft ook een pseudo-Jodendom gecreëerd, dat de essentie van onze identiteit als een seculier nationalisme beschouwt. Dienovereenkomstig hebben het zionisme en de Israëlische staat steeds consequent getracht, via overreding en dwang, om een goddelijk en Thoragericht begrip van ons volk te vervangen door een gewapend nationalisme.

Natruna.eu/ True Torah Jews doen er alles aan om de wereld, en vooral het Europese publiek en de Europese politici, te informeren dat niet alle Joden de ideologie van de zionistische staat met de naam ‘Israël’ ondersteunen. In feite vindt een groot aantal orthodoxe Joden dat de ideologie van die staat lijnrecht ingaat tegen de leer van het traditionele Jodendom.

Wij vrezen dat de wijdverbreide misvatting dat alle Joden de zionistische staat en zijn acties steunen Joden wereldwijd in gevaar brengt.

Onze motieven zijn NIET politiek. Wij worden gemotiveerd door onze bezorgdheid over de vrede en veiligheid van alle mensen over de hele wereld, ook van hen die in de zionistische staat wonen. 

Wij willen Joden en het traditionele Jodendom op de volgende manieren van de zionistische ideologie distantiëren:

  1. Door met historische en ondersteunende documentatie aan te tonen dat het zionisme volledig in strijd is met de leer van het traditionele Jodendom bij monde van onze rabbijnen, geleerden en Heilige Schrift, die zich verzetten tegen de oprichting van een staat met de naam Israël.
  2. Door aan de hand van historische documentatie te bewijzen hoe de zionistische ideologie en de vorming van een eigen staat, acties en activiteiten in de afgelopen honderd jaar en tot op vandaag een negatieve invloed hebben gehad op het Joodse volk.
  3. Door te publiceren over de vele inspanningen van traditionele Joden om hun verzet tegen het zionisme te tonen, inspanningen die soms door bepaalde media worden genegeerd.
  4. Door de media, politici en het publiek ervan te overtuigen om de staat Israël bij zijn juiste naam te noemen, nl. 'zionistische staat' en niet ‘Joodse staat’.

Tevens willen wij de hand reiken aan onze Joodse broeders die het zionisme nog nooit vanuit een Thora-perspectief hebben bestudeerd, en alleen de zionistische kant van het verhaal kennen. Wij hopen dat deze ideologie, die de eeuwenoude Joodse hoop op Gods verlossing vervangt door een valse verlossing en een door de mens geïnitieerde toestand, door onze mede-Joden verworpen zal worden.